Контакт

Адреса редакције:

Римски трг 50, 81000 Подгорица

Телефон:

+38268010468

Молимо вас да ваше текстове, прилоге, сугестије… шаљете на
[email protected]